Ankara Hukuktan Mezun Ünlüler

AHMET NECDET SEZER

13 Eylül 1941 tarihinde Afyon’da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesinden, 1962’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Hâkim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulunda Yedek Subay olarak yaptı. Sırasıyla; Dicle Yerköy Hâkimlikleri ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Medeni Hukuk alanında 1977-1978’de Ankara Hukuk Fakültesinde yüksek lisans (master) öğrenimini yaptı. 07.03.1983 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi iken Yargıtay Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 27.09.1988 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. 6 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

5 Mayıs 2000 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 16 Mayıs 2000 tarihinde görevine başladı.

BÜLENT ARINÇ

1948 Bursa doğumlu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Manisa’da serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasetle uğraşarak Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 Aralık 1995 seçimlerinde Refah Partisinden Manisa Milletvekili seçilen Bülent ARINÇ partisinin MKYK üyeliğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ve Türkiye AB Karma Komisyonunda çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışı resmi toplantı ve sempozyumlara katıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisinden Manisa Milletvekili seçilen Bülent ARINÇ iki yasama dönemi Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup başkanlığına seçildi.

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra milletvekili olan Arınç, Meclis Başkanlığı görevini yürütmektedir.

DENİZ BAYKAL

20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963’te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl ABD’ de kaldı ve Colombia ile Berkeley üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Siyasetle 1960’lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal 1973 Ekim’inde yapılan Genel Seçimlerde CHP’ den Antalya Milletvekili seçildi.

1974 yılında kurulan Ecevit hükümetinde maliye bakanlığı, 1978 Ecevit hükümetinde ise enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal bu dönemde parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara’da Ordu Dil Okulu’nda gözetim altında tutuldu.

1982 Anayasa’sının 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra “yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü ” gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP’ li ve AP’ li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri’nde 2.kez gözetim altına alındı.

Eylül 1987′ deki genel seçimlerde SHP’ den Antalya Milletvekili seçildi SHP’ de önce grup başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988 de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990′ da istifa etti. Deniz Baykal Antalya Milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlementolararası Komitesi eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu.

Temmuz 1992 ‘de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 18 Şubat 1995 günü SHP ve CHP’ nin “Bütünleşme Kurultayı'”nda aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. 9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 Tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üslendi.

24 aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya Milletvekili oldu. Seçimleri takiben 53.Hükümetin kurulmasıyla dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 Tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayında genel başkanlığa 3. kez seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla parlemento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 Tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 Tarihinde Ankara’da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultayında yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

ADNAN MENDERES

1899 yılında Aydın’da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler’den Tevfika Hanım’dır.Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. O’nu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi’nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji’nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için, çeşitli makamlara müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı. Bayar’la böyle tanışmış oldu.

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitiren Adnan Menderes, Birinci Dünya Savaşı sırasında yedeksubay olarak askerliğini yaptı. Aydın’da bazı arkadaşlarıyla birlikte Ayyıldız Çetesi’ni kurdu. Daha sonra Söke’de Piyade Alay Yaveri olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra İstiklal Madalyası aldı.

Ali Fethi Okyar tarafından 1930 senesinde kurulan ancak kısa sürede kapatılan Serbest Fırka’nın Aydın Teşkilatı’nı kurarak başkanı oldu. Bu parti kapatılınca CHP’ye girdi ve 1931 yılında bu partiden Aydın Milletvekili seçildi.

1945 senesine kadar TBMM’de komisyon raportörlüğü yapan Adnan Menderes, o yıl Saracoğlu Hükümeti’nin getirdiği Toprak Kanunu Tasarısı’nı şiddetle reddederek, komisyondan istifa etti. Partide yaptıkları muhalefetten dolayı, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından 12 Haziran 1945’te ihraç edildiler.

Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Bu hareketler Demokrat Parti’nin 7 Ocak 1946’da kurulmasına sebep oldu. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den Kütahya Milletvekili olarak meclise girdi. Celal Bayar’dan sonra ikinci adam durumuna geldi. 14 mayıs 1950 seçimlerinde DP oyların 53,5’ini alarak iktidar oldu. 10 senelik DP iktidarının tek başbakanı oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında 5 hükümet kurdu. Bu 10 senelik zaman içinde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı, köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başladı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı.

27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle iktidardan indirildi. Yassıada’ya hapsedildi. Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanı’nca idama mahkum edildi. Yassıada’da tutuklu bulunduğu sırada çeşitli işkencelere maruz kaldığı söylenir.

MUSTAFA BUMİN

Mustafa Bumin, 26 Haziran 1940 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Mucur’da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde yapan Bumin, Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1963-1965 yılları arasında Tuzla Piyade Okulu ve Lakara 95. Piyade Alayında Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Bumin, 1965 yılında 6 ay Ankara Belediyesi Encümen Raportörlüğü, 1966 yılında da 9 ay TRT Genel Müdürlüğü Disiplin Komisyonu Raportörlüğü görevlerinde bulundu.

Mustafa Bumin, 31.01.1967 tarihinde Danıştay’da Raportör (Tetkik Hakimi) olarak göreve başladı.

Bumin, 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi Enstitüsünün Genel Programını, 1977-1978 arasında Paris Milletlerarası Kamu Yönetimi Enstitüsünün (L’Institut Internationale d’Administration Public-Paris) 15 aylık kamu yönetimi ve Fransız Danıştayının 3 aylık staj programını tamamladı.

1982 yılında Danıştay Savcısı olan Bumin, 1985 yılında Danıştay üyeliğine seçildi. Mustafa Bumin, 1989-1992 yılları arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliği’nde bulundu.

Bumin, 2 Kasım 1992 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, 1993 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, 1998 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçildi.

Mustafa Bumin, Ahmet Necdet Sezer’in 10. Cumhurbaşkanı olması üzerine, boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 31 Mayıs 2000 tarihinde seçildi. Bumin, Anayasa Mahkemesi’nin 15. başkanı oldu. Bumin, görev süresinin dolmasının ardından 2004 yılında yeniden başkanlığa seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, 24 Haziran 2005 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Bumin, evli ve iki çocuk babası.

H.TÜLAY TUĞCU

H. Tülay Tuğcu, 1942 yılında Ankara’da doğdu. Tuğcu, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1965 yılında mezun olan Tuğcu, bir süre serbest avukatlık yaptı. 1969 yılında Danıştay sınavlarını kazanarak Danıştay Yardımcısı olarak göreve başlayan Tuğcu, 1974 yılında Amme İdaresi Enstitüsü’nü bitirdi. 1982 yılında Danıştay Birinci Dairesi Kıdemli Tetkik Hakimliği’ne getirilen Tuğcu, 1992 yılına kadar bu görevi yürüttü.

1992 yılında Danıştay üyeliğine seçilerek Altıncı Daire’de göreve başlayan Tuğcu, 3 yıl burada çalıştıktan sonra Danıştay Onuncu Dairesi’ne geçerek Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilinceye kadar bu Daire’de görev yaptı.

Tuğcu, Danıştay Genel Kurulu’nca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 22.12.1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçildi.

25 Temmuz 2005’te Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Tülay Tuğcu, Yüce Mahkeme’nin ilk kadın başkanı oldu.

“Suçluların İadesi” ve “İdarenin Takdir Hakkının Yüksek Yöneticilerde Kullanılması” konulu tezleri ve “Verimlilik” konulu çevirisi bulunan Tuğcu, evli ve iki çocuk annesi.

SUMRU ÇÖRTOĞLU

13.05.1943 tarihinde Tokat’da doğmuştur. Ankara Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1966 yılında mezun olmuştur. 29.12.1966 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimliği görevinde de bulunan ve 10.09.1992 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.02.2001 tarihinde ise Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına seçilen ÇÖRTOĞLU, evli ve iki çocukludur

OSMAN ARSLAN

21.12.1942 tarihinde Kalecik’te doğmuştur. Kırıkkale Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1964 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Vize’de yedek subay olarak yapmıştır.

Keskin hakim adayı olarak mesleğe başlayan Arslan, sırasıyla Göksün, Osmancık, Şanlıurfa, Düzce ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

23.6.1987 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Osman Arslan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 18.1.1994 tarihinde ilk kez, 3.2.1998 tarihinde ikinci kez, 4.2.2002 tarihinde üçüncü kez Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken 02.12.2004 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilmiş olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Fransızca bilen Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

BEŞİR ATALAY

1947 Armutlu doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. DPT Sosyal Planlama daire Başkanı. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası

DOĞU PERİNÇEK

Doğu Perinçek 17 Haziran 1942’de Gaziantep’te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek’in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır’da geçirdi. Beş yaşından sonra Ankara’da büyüdü. Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi’nde ilk ve orta öğrenim gördü.

Üniversite yıllarında, 1962 ve 1963’te toplam 10 ay Almanya’da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi. Haziran 1964’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi. 1968’de Hukuk doktoru olmuştur. Doktora tezinin konusu ve ilk kitabı, Türkiye’de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi’ dir. 1964 yılında dünya görüşü olarak Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. 1967 yılında Dönüşüm dergisi Yazı Kurulu Üyesi ve Başyazarı idi. Almanya’da Türk Toplumcular Ocağı kurucusu ve ilk Genel Başkanı olmuştur. Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, Güvenlik Komitesi Başkanı, TİP içindeki Devrimci Muhalefet hareketinin önderlerindendir.

Mart 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı olmuştur. Kasım 1968′ de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık dergisini kurdu ve yayınlamaya başladı. Temmuz 1969’da İşçi-Köylü gazetesinin kurucusu ve başyazarı oldu. 12 Mart 1971 askerî darbesinden sonra yargılandı. 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Temmuz 1974’te genel afla serbest bırakıldı. 28 Ocak 1978’de Aydınlık davasının aklanmasıyla sonuçlanması üzerine Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kuruluşuna önderlik etti ve ilk Genel Başkan oldu.

20 Mart 1978’de Günlük Aydınlık gazetesinin kuruluşuna ve yayınına önderlik etti ve başyazarlık yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı ve 1985 Martında serbest bırakıldı. Ocak 1987’de Haftalık 2000’e Doğru dergisinin yayınlanmasına önderlik etti. Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarlık görevlerinde bulundu. 10 Nisan 1990’da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasıyla hakkında tutuklama kararı verildi. Diyarbakır Cezaevi’nde üç ay tutuklu kaldı. 1991 yılında TCK 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildi.Temmuz 1992’de Sosyalist Parti’nin Anayasa Mahkemesi’nce kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi Genel Başkanı oldu. Ancak Perinçek hakkında 1991 seçimlerinde TRT’de yapılan Liderler Açık Oturumu’nda yaptığı konuşma nedeniyle Terörle Mücadele Yasası 8. maddeye dayanılarak verilen 14 ay hapis cezası uygulandı. Perinçek, 8 Ağustos 1999’a kadar 10 ay 10 gün Haymana Cezaevi’nde kaldı.

Daha sonra çıkan basın suçlarını erteleyen yasayla yeniden siyasal haklarına kavuştu ve 19 Ekim 1999 günü toplanan İşçi Partisi Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçildi. Doğu Perinçek, çok iyi Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, gazeteci Şule Perinçek ile evli. Dört çocuğu vardır.

Reklamlar

Responses

 1. en büyük tutkum idealerime ulaştıracağına inandığım büyük bi heycanla beklediğim ankarayı rafa kaldırdım sınıf öğri geldi.tabi ki bu da büyük bir nimettir şükür gerektirir. ama bu herşeyin sonu olmamalıdır sonu güneş olan dikenli yolda çekilen her acı kutsaldır.bir gün size benim için değerli haberi vermek dileğiyle er yada geç, hiç kimse hayallerine set çekmesin.

 2. ankara hukuku kazanmak için düzenli çalışmak lazım.mesela test çözerken her hafta başı kendine bir limit koy.bu hafta bu kadar soru çözeceğim diye.ama bunu uygulamalısın.
  ha belki bir hafta olur türlü aksilikler üstüste gelir.o zaman da hiç moralini bozma sen tekrar devam et kaldığın yerden.benim de rehber hocalarım bana bu konularda çok yardımcı oldu sağolsunlar.
  ama ne olursa olsun moralini hiç bozma!
  ben bu şekilde ankara hukuku kazandım ve istediğimi elde ettim.allah herkesin gönlüne göre versin valla.
  kimsenin emekleri de boşa gitmesin…

 3. arkadaşlar aranızda şimdiye kadar enformasyon sınavına giren var mı?
  eğer girmişse nasıl bir şekilde oluyor bu sınav?yani ne tür sorular soruyorlar?

 4. Ben 1995 yılı Ank.Hukuk Mezunuyum,çalışma hayatında hangi üniversite mezunu olduğunuza bakmıyorlar malesef.Bu nedenle çok sıkı çalışma ile ank.hukuk u bitirene kadar yatarak başka bir hukuk bitirilebilir.Zaten Özel Üniversiler hukuk fakültelerine el attı işin suyu çıktı.

 5. yatarak başka hukuku geçmekten bahsetti yukardaki arkadaş.. acaba ne sanıosunuz kendinizi inanamıorum.. bende marmara hukukta okuorm ama hç öle yatr gibi bi halim yoq. ankara zorda istanbul kolaymı yani:D akıllı konuşmayı öğrenin birz

 6. neyin ne olduğunu herkes biliyor marmara istanbul farketmez ANKARA HUKUK ve diğerleri olarak ikiye ayrılır.marmara mezunu olup şuan en yüksek mevkideki şahıs kim acaba? önce bi incele yüksek yargının üyelerini sonra gel burda laf at.

 7. ben lise 2 ye geçtim.sivas anadolu lisesinde okkuyorum.ankara hukuku çok istiyorum.ankara hukuk fakültesini bitirip,dışişleri bakanı olmayı istiyorum.inşallah benimde hayallerim gerçekleşir.bi de inşallah ilk girişte kazanırım.ankara hukuku kazanları gerçekten çok tebrik ediyorum.çünkü orayı kazanmak gerçkten çok zor inşallah beni de aranıda görürsünüz.şimdiden herkese başarılar

 8. aferin ilhan,seni bekliyor millet

 9. halil ibo ben de sivaslıyım
  halil rıfat paşa lisesi mezunuyum
  il 4.sü oldum ve çok istediğim ankara hukuku kazandım

  ddediğin gibi kazanmak kolay değil ama okumak şimdiden bana çok zor gibi görünüyor
  çünkü ben öss ye haftada 4-5 saat ancak çalışarak hazırlandım
  sadece düzenli olaraka deneme sınavlarına giriyordum ders çalışmıyordum ama hukuk oyle yatarak bitmez

  öss ye çalışırken gosterdiğin çabadan daha fazla çaba gostermen lazım

 10. mrb ben lise son öğrencisiyim ve Ankara hukuk fakültesini istiyorum, kaç net yapmam gerektiğini bilmiyorum bilgisi olan var mı?

 11. özlem kaç net yapmaktan ziyade ham puanını 270 ve üstü tutmaya bak…Başlardaki denemelerde hemen bu puanı yapamazsın belki ama brz süre gecince mat2 konuları yavas yavas oturunca puanın birden yükseliyo o yüzden sıkıntı d yapma…Umarım sn d hayallerine ulasırsın hoşçakal =)

 12. özlem okul puanına bağlı arkadaşım
  şimdi sen 230 alıyorsan iyi yapıyorsun demektir

  ocak ayında 250 yi bulman lazım

  mayıs ayında türkiye geneli güvender-töder gibi kurumların sınavları olur

  töderde ilk 500 e
  güvenderde ilk 400 e girersen kazanırsın

  şimdi yapman gereken hocalarını iyi dinle derslerine iyi konsantre ol
  aşık olma sakın ha 1 yılın boşa gider
  :d

 13. okul puanından kastım şu bi açıklık getireyim
  mesela benim 2 tane arkadaşım aynı ham puanı aldı
  birisi marmara 2. öğretim hukuk’u diğeri ise istanbul hukuk’u kazandı
  benimde okul puanım biraz fazla olsaydı ilk 1000 e giriyordum
  okul puanını da yüksek tutmaya özen göster

 14. yine de kaç net diyorsan:
  tr +27
  sos +25
  mat1 +27
  fen1 +5
  edsos +26
  mat2 +27

  internette puan hesaplama motorları var
  ama 2008 öss ye göre var mı bilmiyorum bazıları 7-8 puan düşük hesaplıyor

  http://www.ugur.k12.tr idi herhalde 3 puan düşük hesaplıyor ama 2008 össye en yakın o hesaplıyor

 15. senin için araştırdım bu site birebir aynı hesaplıyor (sanki içinde reklam var gibi oldu ama:))

  http://www.birey.com/birey/main.php?sayfa=puan_hesaplama

 16. mrb ben ankara hukuk fakültesini istiyorum öss ham puan 300 almam gerekiyor ama sos 2 yapmalımıyım bilmiyorum bilen var mı?

 17. ya bende buraya gitmek istiyorum kaç puan almam lazım acaba

 18. gamze hukuk ea2 bölümünde o yüzden sos2 yapmana gerek yok…ayrıca ham puan 300 den ziyade 270 bile olsa (okul puanın 75-80 arasıysa) yeterli olur…nagehan aynı puan durumu senn içiin d gecerli =)

 19. zeynep saol ama ben düz lisede okuyorum anadolu liseleri en fazla 75 verir diye biliyorum düz lise kaç puan verir bilgin var mı?

 20. gamze bende düz lisedeyim ama ham puan en az 270 olursa kazanılır düz liselerde bile okul 1. 80 veriyolar dierleride ona göre oluyo

 21. ya yiğido sen haftada 4-5 saat çalışıyodum demişsin cidden doğru mu bide 230 alıyosan iyidir demişsin birine ben ilk denememizde 236 aldım ama konuları yeni yeni öğreniyoruz (bu arada ilk denememiz 1 ay önceydi) gerçekten iyi mi ilk başta bu puan::d:D

 22. yiğido sivas 4.olmuşsun tebrik ediyorum vallahi bende sivas’ta okuyorum inş seneye bende ANKARA HUKUK’ta olurum:d:d:d:d:d

 23. valla çalışmamanın cezasını burada çekiyorum hatice hukuk çalışkan adamın okuyacağı bir bölüm tembel adamın burada işi yok

  haftada 5 saat çalışmaya gelince son 2 ay hariç genelde öyleydi
  kendi kendime söz verirdim bu hafta kesin başlıyom diye 2 gün asılırdım 3. gün daha çalışamazdım

  okulda hocaları dinlerdim ama dinlediğimi hemen anlardım aklımda kalırdı ders çalışmaya erinirdim sadece anlamadığım veya unuttuğum yerlere çalışırdım dershanede okulda da arkadaşlarımın çözemediği soruları çözerdim

  deneme sınavlarını çalışmak saymıyorum denemelere istekli giriyordum sadece denemeler girmeyi seviyordum. ama son 2 ay içimden hiç denemeye girme isteği gelmiyordu hep 250-260 arası alıyordum hiçbir hukuk fakültesine yetmiyordu puanım. korkuyordum o kadar konuyu biriktirmiştim
  son 2 ay günde en az 3 saat (her gün haftada 2 gün değil) çalıştım. haftada 2 kere denemeye giriyordum ama hep yapmadan çıkıyordum kaçıyordum.
  canım çok sıkılıyordu depresyondaydım gibi bişey

  amaan neyse boşver bunları da ben sana şunları söyleyeyim

  hocaları derste kesinlikle dinle başarı için 3 şeye ihtiyacınız vardır çalışmak çalışmak çalışmak derler
  yanlış bence doğrusu:
  dinlemek anlamak ve çalışmak olmalıdır

  neyse sana başarılar kolay gelsin kitap okumayı bırakma hukuk fakültesine girdiğinde sana + puan getirir ben yapmadım cezasını çekiyorum

  ben hiç de iyi bir örnek değilim size

 24. bayaa yazmışım yav
  :d:d:d:d inşallah hatice sen de seneye yanımızda olursun
  bu arada sivasta hangi lise?
  ben halil rıfat paşa lisesinde okuyordum
  eğer sen de oardaysan ALİ ATMACA’ya selamlarımı iletmeni istiyorum
  KÜRŞAD EREN dersen tanır :d:d:d
  (gerçek adım değil)

 25. ya bende aynı arkadaşlarımın çözemediklerini çözüyorum hep kendimde çözüyorumda:Dd:d Miili piyango lisesindeyim ama halil rıfattaki hocaları tanıyorum Ali Atmacayı da görebilirsem söylerim tabiki bence çokda iyi bi örneksin çok iyi bi derecen var yani daha ne olsun :d:d:d:d

 26. ya ben 9 eylül hukuk istiorum onun için ne kadar ham gerekli. bi de ders calısrken çok çabuk sıkılıyorum ne yapmalıymm yardım edın nolur avukat olmalııymm çok istiyorummmmm

 27. 9 eylül için sanırım 332 ekli puan gerekli
  ama puana değil sıralamaya önem vermelisin
  bunu da mayıs ayında yapılan türkiye geneli
  güvender-töder-final gibi yayınların sınavındaki %lik dilimden rahatlıkla analiz edebilirsin

 28. okul puanın 77 ise
  255 ham yeterli olacaktır
  ama benim kanaatime göre bu sene puanlar yükselecek
  çünkü 1 sene kolay 1 sene zor yapıyorlar sınavları

 29. yalnız ben henüz 11.sınıfım yani seneye gircem sınava. şimdilik notlarımı hesaplayınca okuldan 68 gelio ama bunu yükseltcem seneye kadar. yorumun için teşekkurler..

 30. bn izmir de 60. yıl anadolu lisesinde okuyorum. ankara hukuğu kazanmayı çok fazla istiyorum. 11. sınıftayım ve dershane denemelerinde 250-270 arası puan alıyorum. inşallah bunu daha da yükselticeğim. bi de ben fen derslerini çok sevmeme rağmen okulda ya da dershanede şimdilik fen görmüyoruz ve fen1 i nasıl yapabileceğim konusunda bir fikrim yok. son sene dershanede görmekle fen1 yapabiir miyiz? yani son sene diğer derslerin yanında bi de fen konularını yetiştirebilir miyiz? acaba şimdiden fen çalışsam mı? sizler nasıl çalıştınız bana yardımcı olur musunuz

 31. yha ben hukuku çok istiyorum 270 veya 280 aldıgımı düşünürsek ve en düşük okul puanı 50 gelirse ne olcak yani 270 ve üzeri olsun puan diyosunuz yha cvp lütfen

 32. ayrıca ben ankara degil daha çok kırıkkale konya felan düşünüyorum ltf hukuk fakültesi kazananlar yani bilgisi olanlar cvp yazsın

 33. yha okul puanı neye göre veriyolar en düşük ne kadar ki hem derslerin kötüyse düşükmü gelir okul puanı

 34. elif bende bu sene sınava gireceğim ama sen okul puanı en düşük 50 demişsin okulun en kötüsüne o puanı veriyolar derslere göre veriliyo okul puanı 4 yılın ortalaması ve okuldaki sıralamana göre mesel okul birincisine 80 veriliyo dierleride ona göre alıyo :d

 35. yani bu durumda okul puanı en düşük ne kadar ki ben 50 diye biliyorum

 36. slm elif bende lise son öğrencisiyim düz liseye gidiyorum okul puanı 100 üzerinden veriliyomuş bana öyle dediler sen nsl lise okuyosun?

 37. ya ben bişey sormak istiyorum ank hukuk öğrencilerine çok yakınım 3yıldır boşanamıyo 2 tarafında istemesin ramen hakimin bir sonuça bağlayamamsından dolayı mahkeme temize gitti ama 15 gün içinde gelmesi gereken mahkeme sonuçu 6 ayolmasına ramen gelmedi ne yapmımı bilmiyoruz bana yardımcı olurmusunuz lütfen

 38. bende düz lise gamze ben de en düşük 40 en yüksek 80 diye duydum

 39. elif en yüksek 100 ama onun 0.8 ile çarpılmışı bize geliyor yani en yüksek 80 oluyor bu durumda senin okuldaki durumun nasılki ona göre bende düz lisedeyim ama bizim okul geçen sene okul 44. süne 69 puan vermişti düşün yani ona göre mesela sen 10.sun diyelim başka biride 11. aranızda 0.50 gibi bi puan oynuyo ona göre düşüyo diğerleride :d:D

 40. yha dersler kötü olsa bile yüksekmi veriliyo bu durumda hatice

 41. yani derse göre ama düşük gelmez yani sen bu seneki notlarını çok yüksek tutmaya bak bende öyle yapıyorum okulunuzda rehber öğretmene söyle okuldaki sıralamanı çıkarsın kaç puan geleceğini öğrenebilirsin ve bu puanın 3-5 puan fazlası geliyo:d

 42. tmm saol hatice ben bu sene 2. sınıf sen dersaneye gidiyomusun

 43. evet elif dersaneye gidiyorum::d:d

 44. ii tmm hatice

 45. yha şimdi hukuk kazanmak ne kadar zor kazananlar bi yardımcı olsalar ayrıca ankara felan degil kırıkkale konya yada izmir tutturmak ne kadar zorr

 46. öncelikle herkese slm bende ankara hukuku istiyorum ve bu sene son sınıftayım şu anda okul birincisiyim denemlerde şu ana kadar ea 2 254 yaptım en fazla acaba kaç puanla girebilirim bilenlerden yorumlarını bekliyorum

 47. slm uğur bende lise son öğrencisiyim bende ankara hukuk istiyorum bende buraya daha önce aynı soruyu sormuştum bana okul puanın olmadan ea.2 den 270 alman yeterli olur dediler eğer okul 1.si isen sana daha yüksek puan gelcene görer 260 fln alsan yeterli olur bence

 48. 270 almak ne kadar zor gamze sence ve sen 3 ve 4de dersaneye gittinmi gitmeyi nasıl buluyon

 49. slm elif 3 ve 4 dersaneye gittim okulla birlikte çok zor oldu bide ben ilçede oturuyorum merkeze 1.30saatte gidiliyo zor oluyo ama dersaneye gitmesem kazanma şansın %15 çünkü okulda eğitim yok mecburiyetten bence sende git zor ama kolay olan hiç bişey bu devirde :-)270 almak zor baya baya

 50. siteye girdiğinizde ”siz” yazan kırmızı butonu mouse’unuzu basılı tutarak hareket ettiriniz.
  başarı sıranızı tahmin ederek istediğiniz yere getiriniz.

  Alan İçi Bölümleri Tercih Etmeniz Durumunda 0.8 x AOBP yazan kısımda ham puanınıza eklenecek puanınız çıkar

 51. tmm saol gamze ama hiç bişey kolay degil dedigin gibi bu arada en düşük okul puanı 50 mi 40 mı biliyomusun

 52. bilmiyodum saol oh sevindim ben ztn en düşük okul puanımı 75 olarak hesaplamıştım sen nerde okuyosun oturuyosun?

 53. mrhaba burda çok fazla yorumlar var ki bununda sebebi kız erkek ayrımcılığı bile değil herkes okumayı çok seviyor ve başkalarınında okumalarında yardımcı olmuşlar bir kişi bir kişiye yardım ettiğinde bile sanki bana yardımcı ediyor bile zaten bizim görevimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni ayakta tutabilmektir şimdi kendi meseleme gelmek istiyorum ben ortaokul 6.sınıf öğrencisiyim ve 2 senden beri hep avukat olmak istiyorum ve olacağım ALLAH’a şükür derslerimde iyi kazanmış abi ve ablalarım var inşallah bende sizler gibi olabilirim=)))))):d

 54. hepinize başarılar diliyorummm hiç birinizi tanımıyorum küçüklerime diyorumki;çok çalışın,büyüklerimede diyorumki,bekleyin biz geliyoruz avukatçılar geliyor diyorumm hadi Allah’tan hayırlısı bakalım=)))))

 55. =)))))))))))))))

 56. merhaba… aslı hanım sorunuza cevap vereyim… baktım kımse yazmamıs galıba goremedım ya
  da..ankara hukukta devam zorunlulugu yok.. ama bır ıkı hoca yoklama alıyor orası da var tabı…
  baska unıversıtelerde devam zorunlulugu var mı bılmıyorum ama ben sızın yerınızde olsam marmara 2. öğretimi tercih ederdim tabi eger ımkanınız varsa(izmirde öğretmenlik yapıyorsunuz galıba)2. öğretim her hukukta yok.. derse gırıp hukuk bıtırmekle gırmeden notlardan çalışıp bıtirmek arasındaki fark şüphesiz tartışılmaz… öğrenenle, öğrendiğini zanneden hiç bir olur mu? değil mi?…hayalinizi gerçekleştirmeniz dileğiyle….

 57. ben en düşük okul puanı 40mı 50 mi die soruyorum gamze sen nerde oturuyosun

 58. ben de hukuk çokkk istiyorum ailemde tabi anadolu lisesi 2. sınıf öğrencisiyim ya ben çok negatif düşünüyorum bu sene.neden böle bilmiyorum sürekli ağlıyorum kazanamıcam diye.daha erken ama işte bi ders çalışma proğramı söleyebilirmisiniz çok ihtiyacım var not larım çok iyi bitane 4 var 1 ve 2. sınavlarda ama arkadaşlarım sen notlara bakam i olanlar daha kötü yapıyo denemelerde diyorlar. bide sayısaldamı kazanma şansı daha yüksek tm demi cevap yazarsanız çok sevinirim

 59. ben ankara siyasal için çalışıyorum tek idealim ve bunu gerçekleştirmek için de şu an çalışıyorum umarım bu şekilde yol alır . neden ank siyasal ; şu an ne kadar da demokrasinin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz desk te bu çok tutarlı değil şu an ki yaşanılanlarla ve şu an adalet , özgürlük. eşitlik vs bunların hepsi özde bir kandırmaca yapmamız gereken elimizden geldiğince bunların sözde olanlarını gerçek hayata uygulayabilmek bunları yaşayabilmek aydınlık yarınlar için….

 60. arkadaşlar ank siyasal okuyan var mı veya isteyen varsa o kişiyle konuşmam makbule geçer …tşk

 61. sayısaldan kazanma şansı daha yüksek yani yerleşmek daha yüksek ama hukukda eşit agırlıkda arkadaşlarında saçmalamışlar biraz yani zaten öss soruları lise işlediklerinden çıkmıyomu neden össde düşük yapasınki

 62. hukuk bir derya seçmeden önce herkesi bir daha düşünmesi gerekir

 63. neden

 64. slm bende ankara hukuk istiorum , hemde cok baska alternatif sunmuorum kendıme olacak,şuanda durumum o kadar parlak diil 1 aydır dogru duzgun calışmıorm ama çalşcam inş. ne yapmalıyım ,en buyuk hayalım bnm ankara hkuk ve kazanıcam inş. seneye yanınızda olcam, onerılerınızı beklıorum abi ve ablalarım :D:D:D

 65. =)))))))))))))))))))))))))gerçekten herkes okumak istiyorrrr

 66. neden diye bi sordum hukuki sana

 67. slm elif ben 40 diye biliyorum ama sen genede okul hocalarına flnda sor ben eskişehirde oturuyorum sen?

 68. slm melis bencede ark saçmalamış heycan yapmazsan çok rahat kazanırsın kendine güwen we şimdiden bu kadar sitres yapma bence

 69. ben ankara gamze

 70. hımm ankara hukuk mu istiyosun sende?hiç fakülteyi gezme şansın oldumu yada anktaki başka üniwesiteleri

 71. slm herkese bende ankara hukuk istiyorum inş. hepimiz istediğimiz yere gideriz ama benim büyük bi sorunum var herşeyden etkileiiyorum ders çalışma düzenimi bir türlü kuramadım bana yardımcı olur musunuz?

 72. hiç gezmedim ama ben ank istemiyorum zaten ankda yaşıyorum o yüzden ben kırıklale konya yada izmir istiyorumm inş bakalımm.

 73. hım bende eskde oturduğum için esk istemiyorum sen esk düşüne bilirsin çok güzl bi şehir burda oturmasydım kesinlikle esk düşünürdüm tam bi öğrenci şehri

 74. slm pınar bende ank istiyorum ama aitemkle olmuyo bende çalışmamı bi düzene soramadım bi türlü ama 2 dönem geldi paçalarım tutuştu çok sitresliyim napcam bilmiyorum ama inş isteyen herkes başarız

 75. BENDE HERKESE KATILIYORUM ALLAH İZİN VERİRSE ANKARA HUKUKTA GÖRÜŞMEK ÜZERE ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN HERKESE SLM

 76. BU ARADA GAMZE SANA KATILIYORUM YA ÇALIŞIYORUM BENDE AMA TAM DÜZENİ OTURTAMADIM SEN Bİ ÇÖZÜM BULURSAN BABA DA İLET TAMAM UNUTMA

 77. BU ARADA GAMZE SANA KATILIYORUM YA ÇALIŞIYORUM BENDE AMA TAM DÜZENİ OTURTAMADIM SEN Bİ ÇÖZÜM BULURSAN BANA DA İLET TAMAM UNUTMA

 78. HİÇKİMSE MORALİNİ BOZMASIN DENEMELERDE FALAN DÜŞÜK ALDIĞINDA BU ARADA BİŞEY SORACAM SOS1 İ YAPAN VAR MI BENİM SIKINTI ORDA İİİİİİİİİİİ YAPAN VARSA BANA N E YAAPMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLER Mİ?????????????????

 79. ya arkadaşlar bende aynı bi düzen kuramadım sürekli uyuyorum ne yapcaz biz böyle yaaaa

 80. öncelikle herkese slm yusuf bu sos 1 herkesin başının belası hele hele o tarih yok mu senenin başından beri uğraşıyorum zorla bir kere 29d yaptım gelelim nasıl çalışacağız sorusuna?hocaların önerdikleri test çözmeden önce konuya bir göz atıp çözmek ve kesinlikle çözemediğin soruyu sormak ve tabi en önemlisi şanslı gününde olmam!

 81. ama eskişehirde yüksek yha gamze

 82. ben hukuk tutturuyumda nere olursa olsun dogu hariç yani ben genelde düşük yerleri düşünüyorum

 83. gamze snn alanın ne eşit agırlıkmı ve okul puanı kaç geliyo bellimi

 84. bende bu yıl ank hukuk u kazandım ınanın burayı okumanın yanında oss hıc bısey bır sene duzenlı calıstım sadece ama zorda olsa burası cok guzel 300 kısılık 2 tane sınıf var her gun yenı ınsanlarla tanısıyorsun….

 85. yha kaç puan aldın bende kırıkkale yada konya istiyorum ne kadar çalıştın hangi dersaneye ve kaç sene gittin massoud

 86. millet cumh.üni. muhasebe bölümündeyim hedef hep hukuktu 2.sınıfta okulu dondurup tekrar hazırlanacam bu yola can feda….

 87. slm massoud ham kaç puan aldın?anadolu lisesinden fln mi mezünsun?

 88. gamze arkadaşım bu anadolu lisesi düz lise şeylerine neden bu kadar takılıyosunuz ki sadece sana demiyorum herkes öyle yapıyo düz lisedende gayet büyük başarılar çıkıyor azda olsa öyle değil mi?

 89. slm massoud bir sene düzenli çalıştım dedin nasıl bi çalışman vardı benimle paylaşır mısın? çok sevinirim:D

 90. bence bu massoud hukuk felan kazanmadı ondan cvp vermiyo:)

 91. seneye olacağım üniversite;nasılsın?
  en son denemem 284,092.türkçe-matematik öğrencisiyim.mtrl’liyim.genel lise.fen bilimleri1 çalışmaya başladım.konu eksiğim yok.okul 1.siyim!ÇOK YAKINIM SANA!!!geliyorum.14 haziran’da…öss2009ea2 birincisi olacağım! 50bin tl ödülün de sahibiyim yani

 92. çalışma programını ögrenebilirmiyim kaşlı ve kaç sene dersaneye gittinn?cvp gelir inş.

 93. kaşlı inş istediğin gibi olur ama yinede kendine bu kadar güvenme bi terslik olursa hayal kırıklığı yaşamayasın benim arkadaşımda en son 291 aldı ama hiçde 1. olcam fln demiyo rakiplerini önce tanımanı tavsiye ederim ve hiçbişeye kesin gözüyle bakma yarın bile başımıza ne geleceğini bilmiyoruz çünkü:d:D

 94. bence yok drece yaparım yok büyük ödülüalırım diyen arkadaş yalan sölüo.
  bikere birinciolcak insan daha şimdiden havalanmaz
  sallamasın.otursun oturxuğu yerde

 95. cansu sana katılıyorum kendilerini beğenenler alıyo zaten havasını

 96. Herkes Ankara Hukuk Üniversitesine kaç puanla gireceği sorusuna zorunluluk olduğunu sorarken arkadaşlara iki tane kızda birbirinin nerede oturduklarını soruyor Allah’ım yhaaa:D:D

 97. Bu arada cansu gerçekten doğru söylemişsin bu işler havalanmayla olmaz bence oturup çalışmayla olur gevezelikle olmaz yürü git yha:Dherkes şimdiye kadar istediği mesleği hayallerine ulaşsaydı dünya melek gibi olurdu o zaman kimse hey gidi günler hey bizim zamanımızda şu şöyle olurdu çok güzel olurdu demezlerdi:D:D

 98. ankara üniversitesini kazanmak için elimden geleni yapıyorum rehber hocamız bir okulu tanımanın en ii yolu mezunlardan öğreniler dedi bende bu siteye girdim türkiyenin en ii hukuk fakültesi diyorlar beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim

 99. ARKADAŞLAR BU KONUDA YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA
  Amerika başta olmak üzere dünyanın gelişmiş bir çok ülkesinde bağımsız araştırma kuruluşları ülkelerindeki eğitim kuruluşlarını belirli kriterlere göre değerlendirerek not veriyorlar. Bu yıl ülkemizde böyle bir uygulamaya ilk kez uygulandı. Celal Bayar Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hasan Arslan ve Amerikalı üç bilim adamının aşağıdaki kriterleri dikkate alarak üniversiteleri değerlendirdiler.

  • Üniversitelerin önceki yıllara ait puanları,
  • Basılı kitap ve makaleleri,
  • Ödül alan projeleri,
  • Öğretim üyelerinin sayıları ve öğrencilere oranları

  Araştırmacılar ayrıca konularında uzman kişilerin de görüşlerine başvurdular. Tüm değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin en iyi üniversitesinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi olarak belirlendi. Araştırma sonucunda ayrıca Mühendislik, Hukuk, İletişim, Fen Edebiyat fakültelerini de değerlendirerek ilk 10 listesi oluşturuldu. Buna göre hukuk eğitiminde Ankara üniversitesi, mühendislik eğitiminde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İletişim konusunda Anadolu Üniversitesi ve fen edebiyat eğitiminde yine Orta Doğu Teknik Üniversite en iyiler listesinde ilk sırada yer aldılar.

  Türkiye’deki En İyi 10 Üniversite

  1- Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
  2- Boğaziçi Üniversitesi
  3- Hacettepe Üniversitesi
  4- İstanbul Teknik Üniversitesi
  5- Ankara Üniversitesi
  6- İstanbul Üniversitesi
  7- Ege Üniversitesi
  8- Gazi Üniversitesi
  9- Dokuz Eylül Üniversitesi
  10- Marmara Üniversitesi

  En İyi Hukuk Fakülteleri

  1- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  2- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  3- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  4- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  5- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  6- Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  7- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  8- Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  9- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  10- Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  En İyi Mühendislik Fakülteleri

  1- ODTÜ Mühendislik
  2- İTÜ Mühendislik
  3- Boğaziçi Üniversitesi
  4- İstanbul Üniversitesi
  5- Hacettepe Üniversitesi
  6- Gazi Üniversitesi
  7- Ege Üniversitesi
  8- Anadolu Üniversitesi
  9- Yıldız Teknik Üniversitesi
  10- Karadeniz Teknik Üniversitesi

  En İyi İletişim Fakülteleri

  1- Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi
  2- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
  3- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
  4- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
  5- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
  6- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
  7- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
  8- Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

  En İyi Fen Edebiyat Fakülteleri

  1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  2- Ankara üniversitesi
  3- Hacettepe Üniversitesi
  4- İstanbul Üniversitesi
  5- Boğaziçi Üniversitesi
  6- İstanbul Teknik Üniversitesi
  7- Dokuz Eylül Üniversitesi
  8- Fırat Üniversitesi
  9- Gazi Üniversitesi
  10- Ege Üniversitesi

 100. benim yorumu hangi salak kaldırdı burdan nurşahmı nese ona yazdıgımı

 101. ya bu aralar puanımızın kaç olması lazım ankara hukuk için

 102. ben şu an ordayım . inşallah mezun olacağım.

 103. slm bnde 3. sınfm ve bnde ankra hukk ıstıom ama ae puanm 260 bunu yuksltmek ıcın nelr yapabılırm

 104. bırazz bahsedrsnzz coqq ıyı olurrr

 105. ben istanbul hukukta okuyorum birinci sınıftayım inan öss ye calıştığından daha cok calışosun sana şunu önerebilirim hukuk kazaırsan eğer günlük çalışmalar yaptığında üstesinden gelebileceğini göreceksin hukuk cok calışmaya değicek bi meslek hiç vazgeçme

 106. merhaba arkadaşlar ben ank siyasalı istiyorum ama bi türlü 244 ün üstüne çıkamıyorum sınava az kaldı umudum da tükeniyor sizce bu bir buçuk ay içerisinde nasıl bir tempo izlemeliyim?

 107. lütfen cevap bekliyorum

 108. denemelrde aldığımız puandan düşük alırmıyız öss’de en son 268 aldım denemeden kazanabilcek miyim yaa?

 109. bence kötübi sonuç olmuş daha iyi olabilirdi

 110. ben şuan lise 2 deyim hukuk fakültesi istiorum.nasıl çalışmam gerekio.hangi üniversite için kaç puan almam gerekio. öss de bilinçli seçim için önemli noktalar neler.hukuk fakültesinde aşamalr.hukuğun hangi branşı için hangi sınavlar var.bunlar hakkında bilgi almk istiorum.kısacası hukuk fakültesini,avantajlarını en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum.yardımcı olabilecek varsa sevinirim

 111. bu bilgilere çok ihtiyacım var.yardımcı olursanız çok sevinirm

 112. yha şu kazananlar tekrar nie bi cvp yazmıyolar bi yardımcı olsanız yha ne düzende çalıştınız orayı kazanmak için filan

 113. ya saçma saçma soru sormayım be ne düzenle fln adam çalışmış girmiş işte sende çalış sende gir çalışmanın düzeni mi olur oturur 1 saat hiç kalkmadan düzenli çalışırsın düzen budur bence ama saatlerce oturup isteksiz çalışmakta olmaz yani:)

 114. kardeşim adam akılı çalış senide göreli orda

 115. etimesgut anadolu lisesinde okuyorum. 11.sınıfım şu an. Ankara Hukuku çok istiyorum… şu an 250-260 civarı alıyorum. okul puanım da 70 in üstü olur muhakkak. sizce girebilir miyim?

  • gireriz beraber güzelim başkasına söz verme

   • ne münasebet nie beraber giriyomuşuz:(

 116. inş görüşürüz kardeş

 117. slm…..denemelerden 273-5 civarı alıyorum inş bu sene ankara da olcam:D

 118. saçmaysa sen düzgün çalışda görelim orda seni yardım almak soru sormakdamı yasak yha bu millet nie başkasının yorumuna bişi yazıyo:@

 119. o saçma bu saçma sizene Allah alla yha

 120. sınav z kaldı aallah herkesin gönlüne göre versin en on denemem 269.317 inşaah 4 puan aha yüksek alırsam ankara hukukta olucam herkese slm

 121. elif yorum yazmaktamı yasak be sen yazıyon bizde yazıyoz işte beaa

 122. merhba arkdslar ben bu sene sınawa gırdım we ankara hukuk ıstıyordum ama sınaw ıstedıgım gıbı gecmedı ılk defa gırıoyrdum we heyecandan cok soru kaçırdım puanım sınıf ogretmenlıgıne yetıyor amaben kendıme degıl cewremdekılere yetmek ıstıyorum onlar ıcın bırseyler yapmak ve ulkedekı adaletsızlıge karsı sesımı bu sekılde cıkarmak ıstıyorum bana yardımcı olurmusunz ne yapmalıyım hukuk okuyan arkdaslar lutfen bana yardım edın

  • senacım seneye beraber gireriz kafana takma

 123. istanbul üniversitesi hukuk fakültesinde devam zorunluluğu yok..

 124. İNŞ 2 YIL SONRA ÖSS YE GİRECEM HEDEFİMDE Kİ ÜNİVERSİTE A.Ü.HUK.FAK.İNŞ BEN VE BURAYI HEDEFLİYEN LER KAZANIR….

 125. ankara hukuk hedefimdeki üniversite bunun için günde 12 saat çalışıyorum . son senem dua edin beraber girelim . kanki oluruz

 126. burayı kazanalım birlikte kanki oluruz hadi bakalım

 127. BENİMLE TANIŞMAK İSTEYEN VARSA 2010 ÖSS DEN SONRA ANKARA HUKUK FAKÜLTESİNİN ARKA BAHÇESİNDEYİM ÇAYLAR BENDEN BEKLİYORUM.

 128. vallahi ben töderde ilk bine girdim.sınavda 279. küsüratı unuttum.ama maalesef sınavım gerçekten heyecandan berbattı.çünkü bu sonuçları çıkaran insan ham puan öss de 257 alıyorsa normal değildir.bazı şeylerin üstüne fazla gitmemek lazım ank hukuk a bu sene 800 kişi girecek yarısından daha fazla hak ettiğime de eminim .KADER Mİ
  NEDİR ANLAMADIM:((

 129. ben türkiyede 427. oldum ankara rahat geliyo ama vakıf üniversiteleri de fena değil. istanbul bilginin eğitimi iyi diyolar, bahçeşehir 1 500 veriyor. çok kararsızım yorumlarınıza açığım

 130. bnmle ilgili yazmadıkça yasak dil tmmmı sivrisinek ne haliniz varsa görün bnmle ilgili olmasında

 131. aynen bende türkiyede ilk 500 içerisindeyim ve hayalim hep ankara hukuktu bu yıl fakültenin 800 kişi ve daha alt sıralardan alması kafamı fazlasıyla karıştırdı aynı şekilde vakıf üniversitelerinin teklifleride oldukça cazip geliyo
  yani bahçeşehirle ank.nın arasında gidip geliyorum hala tercihlerim bekliyo:S

 132. …aynen bende türkiyede ilk 500 içerisindeyim ve hayalim hep ankara hukuktu bu yıl fakültenin 800 kişi ve daha alt sıralardan alması kafamı fazlasıyla karıştırdı aynı şekilde vakıf üniversitelerinin teklifleride oldukça cazip geliyo
  yani bahçeşehirle ank.nın arasında gidip geliyorum hala tercihlerim bekliyo:S:s

 133. Slm arkdaşlar öncelikle hepinizin yorumlarını tek tek okudum. ben ankarada türkçe öğretmeniyim. gaziden mezun oldum ilk kez girdiğim öss de kendimi gazi de buldum. ama pişmanım ama öğretmenliği küçümsediğimden değil allaha şükür mesleğim var ancak içimde hala hukuk okuma isteği var ve ben bu yıl girmek istiyorum askerliği de yaptım geldim ikinci üniversitede askerlik şartı var size tavsiyem üniversiteyi başkalarının isteği doğrultusunda yazmayın kendi isteğinize göre yazın. dersaneye gitmeyi düşünüyorum özellikle mat-2 den profesyonel yardım almadan bu iş olmayacaktır. herkesin gönlünce olması dileğiyle

 134. ankarada önerebileceğiniz dersaneler var mı özellikle ankara hukuka yerleşen ankaralılar yardımcı olursanız sevinirim.

 135. slm.ben öss de 345 puan aldım we ankara hukuk istiyorum.yarın açıklanıyo we çok heyecanlıyım.kazanır mıyım 🙂

 136. ben ankaralıyım ama dersanem kapandı.önerebileceklerim benim zamanımdaki iyi dersaneler karacan, zafer, maltepe, açı tabi duruyorsalar ve hala iyiyseler…

 137. bugün sonuçlar açklandı vee ilk tercihim olan ankara üni.hukuk fakültesini kazandımm.çooook mutluyumm 🙂

 138. ewet ben de ankara hukuğu kazandım fakat herşey bitmedi
  bunu şimdiden görebiliyorum
  iş sadece kazanmak değil….
  belki de en önemlisi bir hukukçu olarak böyle yerlerden mezun olduğumuzda vatana ve millte ne kadar yararlı olabilmektir….
  bir üstteki gamze arkadaşımızı tebrik ediyorum ve hepimiz için hayırlısı olmasını diliyorum

 139. merhaba arkadaşlar bugün sınavlar açıklandı ankara hukuku kazandım. yanlız bir var ben devlet memuruyum. istifa etmek istemiyorum. devam zorunluluğu var mı okuyan arkadaşlar. sınavlar kaç hafta sürüyüyor sınav zamanları rapor almayı düşünüyorum ayy çok zor durumdayım

 140. yılda 40 gün rapor hakkımız var nasıl olcak offf ya okumak şimdiden beni korkutuyor.

 141. kazanan arkadaşları tbrk ediyorum.Başarılarınızın artarak Ankara hukuktada devam etmesini tüm içtenliğimle dilerim.

  ecem istifa etme tabiki devam zorunluluğu yönetmelikte illaki var ama uygulamada yok.çalıştığın yerde üstünle aran iyiyse rapor alarak veya izin hakkını kullanarak sınavlara girebilirsin.

  dersler yıllıktır.bunun yanında her dnem 2 seçmeli ders alacaksınız.yıllık derslerin vizeleri ilk dönem sonu 2 hafta sürer ve getirisi %10 dur. tabi bi değişiklik olursa bu size bildirilecektir.

  finaller mayıs ayının son haftası başlayıp yaklaşık 25 gün sürmektedir.bitimi takip eden bir ay sonrada 2 hafta süren bütler başlar.getirileri büt final aynı %90

  seçmeli derslerin vizeleri her dönemin ortasında 2 gün sürmektedir.sınavların arasında 1 gün olur.

  bu sitede yer alan tüm yorumları silip sitenin hızını artırmak istiyorum ancak burada sizler için yararlı olabilecek birçok bilgi var.o yüzden silmeyede kıyamıyorum bu yüzden sizlerin yani yeni kazananların rahatça paylaşım yapabilmesi için sizlere yeni bir sayfa açacağım.emin olun buradan çok faydalanacaksınız.sene başında ders kaydı vs. yaşanan zorlukları seçeceğiniz kolay dersleri(seçmeli) buradan edineceğiniz bilgilerle belirleyebilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz.şu anki sistemde alttan en fazla 12 kredi götürebiliyosunuz üst sınıfa.bu yüzden her kredi çok değerli.diğer derslerin yanında zor bir seçmeli ders seçip kalarak kredi hakkınızı heba etmemeniz sizin menfaatinizie olacaktır.

  ben bu sitenin yöneticisiyim ve bir isteğiniz yada sorununuz olursa , okulla ilgili öğrenmek istediğiniz her konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım tekrar tbrk ediyorum.

  sizler için yepyeni bir hayat başlıyor.bu yolda yürümeye başlarken size ilk tavsiyem kesinlikle gevşemeyin.aynı disiplin ve kararlılıkla yolunuzda yürümeye devam edin. kazandım okuruz nasıl olsa sakın demeyin.

  şimdiden ankara hukuka hoşgeldiniz…

 142. merhabalar sevgili site yöneticimiz verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim . izin verirseniz ben birkaç soru daha sormak istiyorum cevaplarsanız sevinirim vize sınavına girmediğim zaman finale girme hakkım var mı? seçmeli dersler dönemlik olduğuna göre yılda toplam 2 şer vize ve final olmuş oluyor. ayrıca kesin kayıtta ben ünv. mezunuyum lise diplomam yok ünv. diplomasını mı götüreceğim? memurluktan istifa etsem ilerde hakimlik savcılık sınavında memurluktan istifa ettiğim için problem olur mu ?

 143. vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. çok sağolun

 144. SLM ecem memur musunuz bende öğretmenim tekrar sınava girip sizin kazandığınız yere gitmek istiyorum. sınava nasıl hazırlandınız ?dersaneye gittiniz mi? ben sadece matematikten ders filan almayı düşünüyorum. sınava ders ders hangi kaynakları önerirsiniz. bilgisi olan tüm arkadaşlar hangi kaynakların sorularını kesinlikle çöz dersiniz yayın söylerseniz çok sevinirim teşekkür ederim. dersaneye gitmeden sadece sayısaldan ders alsam başarılı olur muyum?

 145. slm ankara hukuku kazanan arkadaşlar kaçar net yaptınız? ankara hukuka yerleşmek için fen gerekli mi ona göre çalışcağım yeni sistemde tümünü doğru yapsan fenin yüzde beş etkili oluyor muş bu konuda bilgisi olan var mı*

 146. merhaba arkadaşlar bu siteyi yeni buldum bende ankara hukuk kervanına katılmak istiyorum bu yıl sınıf öğr. puanı ancak aldım tekrar sınava gireceğim ankara hukuka yerleşen arkadaşlar konuları hangi kaynaklardan çalışalım hangi kaynaklardan soru çözelim birde bizim dersane haftada 1 saat fen veriyordu herkes kaçıyordu ondan ankara hukuk için fen çalışmalımı yoksa mat-2 ye mi yönelmeliyim? bir yıl daha deneyeceğim kazanamazsam babam evlendireceğim diyor lütfen yardım edin çok acilll lütfen hemen ders çalışmalıyım ama kaynak önemli

 147. vizeye girmediğiniz zaman finale girebilirsiniz bi sorun olmaz.ama diyelimki notun geçmek için yeterli değilken bile hocalar takdir kullanıp geçirebiliyolar.hocanın takdirini etkilemesi açısından 0 almandan öte sınavı önemsemeyip girmemen gibi düşünürse senin için iyi olmayacaktır.seçmeli dersler dönemlik ve her dönem 2 seçmeli ders alacaksınız her dersin bir vize bir finali var ve seçmeli derslerin bütünleme sınavı yok.kayıtta üni. diplomanızı götürürseniz sorun olacağını sanmıyorum ama yinede önceden bunu öğrenci işlerine sorun ki kayıt günü zorluk çekmeyesiniz.memurluktan istifa etmenin hakimlik sınavıyla hiçbir ilgisi olmaz.hatta hakimlik sınavını kazandığında memuriyet derecen ve sınıfına göre direk geçiş yaparak hiç istifa etmeden çalışmaya devam edebilirsin.

  arkadaşlar bundan sonraki yazılarınız sitenin anasayfasında sizler için hazırladığım yeni sayfada pylaşırsanız sevinirim.bundan sonra burada sorulan sorulara cvp vermeyeceğim.lütfen anasayfayı kullanın…

  https://ankarahukuk.wordpress.com

 148. teşekkürler osman bende seni tebrik ederim.tabi ki herşey yeni başlıyoo dediklerine katılıyorum.çok çalışmalıyızz ki sonu güzel olsunn

 149. ayrıca netlerimizi soran arkadaşlar için söyliim.ben bu yıl kazandım.türkçe:25 mat1:30 sosyal:24 fen1:3 mat2:28 edeb:24 ben fen dersi almadım hocalarım çok getirisi olmadığını söylemişlerdi ama sistem değişiyo.araştırmanızda fayda var.başarılar.

 150. ben de bi soru sormak istiyorum.kalacağımız yurdu nasıl seçebiliriz. ya da bu konuda bi tavsiyesi olan var mı ?

 151. tebrik ederim gamze hakettiğin yeri kazanmışsın inşallah iyi yerlere gelirsin hukuk alanında. siz hangi derslere hangi kaynaklardan çalıştınız? konu olarah hangi yayınları soru olarak hangi soru bankalarını çözdünüz? yardımcı olursanız çok sevinirim. bu sene kazanamazsam babam seni veririm diyor offf kesin kazanmam lazım hedef ankara hukuk inşallah cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 152. teşekkürler ceren..ben çok fazla kaynak kullanmadım açıkçası.dersane kaynaklarım(eksen dersanesi) ve çeşitli yaprak testlerle hazırlandım.bance önemli olan çok kaynak deil mevcut kaynakları iyice irdeleyerek,düzenli ve disiplinli çalışmak..umarım başarırsınn..şimdiden kolay gelsin..

  • tam olarak sıranızı sorabilirmiyim acaba

 153. netlerimi soranlar için
  türkçe 25, mat1 26, mat2 25 , sos1 22,fen1 23 , edebiyat 25 (küsürlerini tam hatırlamıyorum)

  bence iyi bir hukuk düşünülüyorsa (galatasaray felan ) senenin en başından beri diğer dersleri kesinlikle ihmal etmeden fen derslerine çalışılması gerekir.
  ve son iki ayda çalıştığım fen olmasa belki hukuk bile kazanamayabilirdim
  çalıştığım kaynaklara gelince genellikle fem ve güvender yayınlarını kullandım….
  ama başvurulacak kaynak yayını ne olursa olsun maymun iştahlılık yapılmamalı ve alınan kaynak tam anlamıyla taranmalıdır ….
  yeni başlayacak arkadaşlar için senenin başında eforunuzu sonuna kadar kullanmayın ama en azından günde 4-5 saat felan çalışın…
  her gün düzenli olarak çalışın(ben yapamadım ama) eğer önünüzde ulaşabileceğiniz bir hedef varsa (türkiye derecesi bile olabilir) ona doğru emin adımlarla yürüyün ve son noktayı koyun….
  unutmayın çalışma takvimlerinde iki dönüm noktası var
  1) 15 tatil(çok önemli…. özelliklede konuları bitirmek amacıyla)
  2)son 2 ay (eğer bu zamana kadar gelmişde tam noktayı koyacağınız zaman bırakısanız tepe taklak olursunuz )
  sonunda düzenli olarak çalışan arkadaşlara bi tavsiye daha Allah,a dua edin……………………………………………..

  BİLİRKİŞİ : bu sayfa yorum sayısının çok artması nedeniyle yoruma kapatımıştır.Ankara hukuk 2009 sayfası sizler için açılmıştır…

  yorum yazmak için tıklayın>>>> https://ankarahukuk.wordpress.com


%d blogcu bunu beğendi: